E-servis - MilComp s.r.o.

Aplikaci e-servis v současné době připravujeme.

Nový systém umožní zákazníkům:

  • sledovovat opravu svého zařízení prostřednictvím internetu
  • zpětný přehled o všech realizovaných opravách zařízení a servisních zásazích
  • možnost on-line objednat servisní zásah